IniciEnrera

Castell d'Alaró

Les estructures militars actuals són ruïnes de l'època gòtica d'un castell del S. XIV. A causa d ela seva importància estratègica després de la reconquesta catalana es dugueren a terme obres de millora i es construïren les murades. Els moments de major significació del castell foren els S. XIII, XIV i XV, coincidint amb el regne privatiu de Mallorca i la seva posterior incorporació a la corona catalano-aragonesa. S'hi destinà un destacament militar permanent que que hi romangué fins al 1741.Actualment les torres i murades es troben en estat de semi-ruïna. El recinte consta d'un primer recinte o avant-murada i un mur interior, el castell, on hi destaca la torre de l'homenatge que s'ha de travessar per accedir a l'interior del recinte, i tres torres més.
Descarregar fitxa d´Alaró
Descarregar fitxa del Castell d´Alaró

ala_castell
Castell d'Alaró