IniciEnrera

Ses Rotes

Arribam a la part alta del casc urbà, pel que foren un conjunt de cases roteres. En l'actualitat és una barriada urbanitzada però al principi hi trobàvem les rotes, unes petites hisendes que es donaven a cultivar a canvi d'algun benefici o pel simple fet de tenir la terra llaurada sense despeses pròpies.
Descarregar fitxa d´Alaró
Descarregar fitxa del Castell d´Alaró

ala_ses_rotes
Ses Rotes