IniciEnrera

Biniagual

Llogaret amb una llarga història. Ja en l'època musulmana Biniagual era una alqueria dedicada a l'horticultura. Després de la reconquesta i posterior repartiment es substituí el sistema islàmic d'horticultura per olivars, vinyes i cereals. Biniagual està a la cruïlla dels camins vell de Muro i de Binissalem a Sencelles. Molts viatgers s'hi allotjaven en els seus viatges a través de l'illa. Aquest fet feu que durant el segle XIX s'hi instal·làs una casa-quarter de la Guàrdia Civil, l'edifici de la qual, encara es conserva. La vinya fou font de riquesa durant el segle XIX però la plaga de la fil·loxera acabà amb el negoci. Aquest fet marcà l'inici el declivi de Biniagual que a mitjans del segle XX estava pràcticament en ruïnes. L'any 1968 l'actual propietari va comprar el llogaret, reactivà l'agricultura i anà restaurant les cases del poble. En l'actualitat hi torna a haver vinyes amb és de 34 hectàrees conreades.
Descarregar fitxa de Binissalem
Descarregar fitxa de Biniagual

bin_biniagual
Biniagual