noticias01
noticias01
noticias02
noticias02
noticias03
noticias03
noticias04
noticias04

La Fundació FERROCAIB recupera un vagó vorera baixa

La Fundació FERROCAIB recupera un vagó “vorera baixa”

La Fundació ha recuperat una plataforma “vorera baixa” dels antics Ferrocarrils de Mallorca. El vehicle, construït a Beasain els anys 20 ha estat objecte d’una profunda restauració. El seu estat inicial imposava una profunda intervenció per a la recuperació de la seva estructura i la substitució de tots els elements de fusta (postissada i capsals). Els eixos han estat renovats tot adreçant-los i adaptant-los a l’ample mètric. La plaraforma prestarà serveis al departament de vies i obres de SFM.

Recuperacion bordes bajos vagon vias y obras