noticias01
noticias01
noticias02
noticias02
noticias03
noticias03
noticias04
noticias04

PROJECTE GRAFFITTI / PROYECTO GRAFFITTI
Avui dimecres dia 26 de gener, hem presentat el projecte Grafitti, en el qual hi participen la fundació FERROCAIB, l’Associació Estel de Llevant i l’escola de Son Carrió. Aquest projecte, finançat per la Fundació La Caixa-Caixa Bank, permetrà dur a terme una primera fase de la restauració del cotxe napolità, la inserció laboral de tres persones amb discapacitat i la creació d’un projecte pedagògic per tal que els nins i nines de l’escola de Son Carrió estudiïn el fenomen dels grafittis en tota la seva dimensió: històrica, artística i ètica. D’aquesta manera ens apropam a l’objectiu final: la creació del museu del ferrocarril de les Illes Balears. l’execució d’aquesta primera fase de restauració del «napolità» permetrà revertir les conseqències d’un acte vandàlic els autors del qual grafitejaren els dos cotxes construïts a Nàpols l’any 1931 i iniciar així la recuperació d’un patrimoni d’incalculable valor. Es preveu que aquesta activitat tengui una durada de dos mesos. Agraïm a la Fundació La Caixa-Caixa Bank l’aportació de 12.600 € que permetran dur a terme aquesta tasca. Els nins i nines de l’escola documentaran tota la tasca realitzada i en faran un seguiment. Agraïm també la col·laboració del Museu de Manacor el qual preserva grafittis històrics del S. XVI que serviran per il·lustrar la dimensió històrica i pedagògica del projecte.
Hoy miércoles dia 26 de enero hemos presentado el proyecto Grafitti, en el que participan la fundación FERROCAIB, la Asociación Estel de Llevant y la escuela de Son Carrió. Este proyecto, financiado por la Fundación La Caixa-Caixa Bank, permitirá llevar a cabo una primera fase de la restauración del coche napolitano, la inserción laboral de tres personas con discapacidad y la creación de un proyecto pedagógico para que los niños y niñas de la escuela de Son Carrió estudien el fenómeno de los grafittis en toda su dimensión: histórica, artística y ética. De esta forma nos acercamos al objetivo final: la creación del museo del ferrocarril de las Islas Baleares. la ejecución de esta primera fase de restauración del «napolitano» permitirá revertir las consecuencias de un acto vandálico cuyos autores grafitearon los dos coches construidos en Nápoles en 1931 e iniciar así la recuperación de un patrimonio de incalculable valor. Se prevé que esta actividad tenga una duración de dos meses. Agradecemos a la Fundación La Caixa-Caixa Bank la aportación de 12.600€ que permitirán llevar a cabo esta labor. Los niños y niñas de la escuela documentarán toda la tarea realizada y realizarán un seguimiento. Agradecemos también la colaboración del Museo de Manacor que preserva grafittis históricos del S. XVI que servirán para ilustrar la dimensión histórica y pedagógica del proyecto.