noticias01
noticias01
noticias02
noticias02
noticias03
noticias03
noticias04
noticias04

Tornar

CP E 215

Els ferrocarrils portuguesos, entre els anys 1914 al 1920, van rebre un lot de 16 locomotores a vapor que van configurar la sèrie: de la 201 a la 216 fábricades per la casa alemanya Henschel-Kassel. I com el plec de condicions exigia una màquina capaç d’inscriure’s en corbes de mínims radis, superar fortíssimes rampes i economitzar combustible,(carbó), i aigua, els enginyers alemanys, no hi van pensar molt i van oferir un tipus de locomotora solvents desenvoludes i provades per Henschel, per superar totes aquestes exigències dels ferrocarrils portuguesos. I darrere d’aquest rodatge 1-2-3-0t, s’amaga una màquina del tipus Mallet.
L’enginyer francès Anatole Mallet, en l’any 1876 va presentar un sistema, que bàsicament, consisteix a muntar sobre el bastidor que suporta la caldera i la marquesina dos trens de rodatge, un mòbil i pivotant i el segon fix. És a dir, és com si agaféssim les rodes de dues locomotores i les posassim en una sola màquina. Amb aquest sistema d’articulació, evidentment s’aconsegueix un major repartiment del pes i un millor pes adherent, a l’hora que es garanteix una bona inscripció en corbes. Però, a més, Mallet, va introduir un nou avanç, el de la doble expansió.
En una màquina de simple expansió, el vapor una vegada complerta la seva missió, surt a l’exterior per la fuita i al cel per la caixa de fums. Amb la doble expansió, el vapor entra en un primer cilindre d’alta pressió, i quan ha realitzat el seu cicle, aquest vapor es va en el temps de fuita, per uns conductes cap a un segon cilindre, de baixa pressió, on efectuarà un nou cicle, aprofitant els recursos que el primer cilindre va deixar al vapor, que aquesta vegada, per segona vegada, intenta moure l’èmbol del segon cilindre. És a dir, la força del vapor s’aprofita per dues vegades. Aquesta tecnologia, que es coneix com Compound, requereix timbrats elevats en les calderes, un manteniment més elaborat i a favor, lliura una major potència,i menors consums. Es considera que una Mallet, és com si fos una doble tracció.
Així doncs la CP E215, és una màquina sofisticada i potentíssima, (ronda els 1.000 CV). Es conserven tan sol una dotzena d’aquest tipus de maquines de vapor en tota Europa.

CP-E-215_low
CP E 215
  • Any: 1923
  • Constructor: Henschel-Kassel
  • Any adquisició: –
  • Tipus: Locomotora
  • Tracció: Vapor
  • Places: –
  • Estat actual: Pendent de restauració