IniciDibuixar ruta

Estació d'Inca

A l’estació d’Inca hi havia un edifici de viatgers, la vivenda dels mossos un magatzem i dues cotxeres, una per màquines i l’altre per cotxes. Qui habitava les estacions? El càrrec principal era el cap d’estació. Era el responsable absolut de tot el que passava. Controlava la venda de bitllets, la facturació i càrrega de mercaderies, l’estat general de les instal·lacions, les maniobres i formació de trens, etc. Quan un tren entrava a l’estació quedava baix les seves ordres. A més del cap, a les estacions més importants hi havia altres treballadors com els factors, els quals executaven algunes funcions del cap d’estació sempre baix les seves ordres, els guardaagulles que s’encarregaven de la conservació del senyals i agulles de les estacions i els mossos que col·laboraven en totes aquestes feines.
Altres categories eren el capatàs de mercaderies, l’enganxador, l’untador i fanaler, el telegrafista, el rellotger o el peons de neteja.
Inca comptava amb el següent personal: un cap d’estació, dos mossos, un guardaagulles, un factor, un expenedor, un sereno i un conserge.
Descarregar fitxa d´Inca

estacioninca
Estació d'Inca